Palvelut

Yksityisille

NEPSY eli neuropsykiatrinen valmennus

Toisinaan kaikki asiat eivät suju, arjen rutiinien muistamisessa tai käytännön toimissa voi olla vaikeuksia, opiskelu ”tihkaisee”, usko omiin kykyihin horjuu tai työelämässä tarvittavat sosiaaliset valmiudet ovat heikot. Elämän ei kuitenkaan tarvitse olla hankalaa, sillä sopivalla tuella jokainen voi kehittyä juuri niin hyväksi kuin vain on mahdollista tulla.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Jos tarvitset luotettavaa ulkopuolista rinnallakulkijaa ja kuuntelijaa, niin lyhytterapia saattaa olla tässä elämäntilanteessa juuri sinulle oikea vaihtoehto. Sen avulla on mahdollisuus päästä jatkamaan elämässäsi haluamaasi suuntaan.

NUOTTI-valmennus

Hei sinä 16-29-vuotias,

🌟 Kaipaatko elämääsi muutosta?

🌟 Oletko ilman opiskelu- tai työpaikkaa?

🌟 Ovatko opintosi vaarassa keskeytyä?

🌟 Onko oman elämäsi sävel jotenkin epävireessä?

🌟 Haluaisitko jakaa ajatuksiasi?

Oma Väylä -kuntoutus

Mitä Oma Väylästä on mahdollista saada?
🌟 Apua ja tukea arjen toimintoihin
🌟 Vahvistusta työ- ja opiskelutaitoihin
🌟 Itsetuntemusta
🌟 Vertaistukea
🌟 Ammatillisen tiimin tukea vuoden ajaksi

Koulutukset

Koulutuksia ja luentoja ammattikasvattajille, lasten- ja nuorten kanssa työskenteleville sekä opiskelijoille.

 

Koulutusaiheita mm.:

⁃ NEPSY-lapsen kohtaaminen koulun arjessa
Lue lisää aiheesta tästä.
⁃ Kohtaamisia koulun arjessa – merkitykselliset yhteistyötaidot
⁃ Lasten ja/tai nuorten läsnäoleva ja tasavertainen kohtaaminen
⁃ Lasten ja/tai nuorten tunne-elämän tukeminen
⁃ Voimavaroja omaan jaksamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen työssä tai/sekä kotona
⁃ Kohti rakentavaa vuorovaikutusta lasten- ja nuorten kanssa
⁃ **** Omien toiveiden mukainen koulutuskokonaisuus

-CASE-työskentelyä pienryhmissä. Tämän voi liittää myös osaksi luento- osuutta.